Bảng giá hành lý ký gửi hãng hàng không Vietjet Air
hành lý ký gửi Vietjet

Đối với hãng hàng không Vietjet, mỗi hành khách sẽ có 7 kg hành lý xách tay miễn phí đi kèm theo vé máy bay đối với vé hạng vé Pro, Eco. Tuy nhiên do nhu cầu cá nhân cần mang thêm hành lý, các hãng hàng không đã cung cấp thêm dịch vụ hành lý ký gửi. Góc Du lịch gửi đến bạn bảng giá hành lý ký gửi Vietjet update từ tháng 9/2018.

Bảng giá hành lý ký gửi Vietjet

hành lý ký gửi Vietjet

Bảng giá hành lý ký gửi Vietjet đối với chuyến bay quốc nội

Bảng giá hành lý ký gửi Vietjet đối với chuyến bay nội địa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Bảng giá mua trước tại website/đại lý/phòng vé

Gói hành lý 15 kg: 154.000

Gói hành lý 20 kg: 176.000

Gói hành lý 25 kg: 242.000

Gói hành lý 30 kg: 352.000

Gói hành lý 35 kg: 407.000

Gói hành lý 40 kg: 462.000

Gía hành lý mua tại sân bay: Gói hành lý 15 kg: 330.000

Gía hành lý quá cước: 40.000/kg

Bảng giá hành lý ký gửi Vietjet đối với chuyến bay quốc tế

Bảng giá hành lý ký gửi Vietjet đối với chuyến bay quốc tế không thu thuế giá trị gia tăng

Bảng giá mua trước tại website/đại lý/phòng vé

  • Áp dụng với các chuyến bay đi BKK, HKT, CNX, RGN, KUL, PNH

Gói hành lý 15 kg: 264.000

Gói hành lý 20 kg: 330.000

Gói hành lý 25 kg: 440.000

Gói hành lý 30 kg: 550.000

Gói hành lý 35 kg: 650.000

Gói hành lý 40 kg: 750.000

  • Áp dụng với các chuyến bay đi HKG, TPE, TNN, RMQ, KHH, REP, SGN đi SIN

Gói hành lý 15 kg: 330.000

Gói hành lý 20 kg: 380.000

Gói hành lý 25 kg: 525.000

Gói hành lý 30 kg: 630.000

Gói hành lý 35 kg: 750.000

Gói hành lý 40 kg: 860.000

  • Áp dụng với chuyến bay từ HAN đi SIN

Gói hành lý 15 kg: 340.000

Gói hành lý 20 kg: 390.000

Gói hành lý 25 kg: 590.000

Gói hành lý 30 kg: 730.000

Gói hành lý 35 kg: 860.000

Gói hành lý 40 kg: 1.020.000

Gía hành lý mua tại sân bay: Gói hành lý 20 kg: 630.000

  • Áp dụng với các chuyến bay đi ICN, PUS

Gói hành lý 15 kg: 420.000

Gói hành lý 20 kg: 530.000

Gói hành lý 25 kg: 630.000

Gói hành lý 30 kg: 840.000

Gói hành lý 35 kg: 1.000.000

Gói hành lý 40 kg: 1.150.000

  • Áp dụng với chuyến bay từ ICN/PUS đi REP/PNH (1 điểm dừng -SGN/HAN)

Gói hành lý 15 kg: 500.000

Gói hành lý 20 kg: 630.000

Gói hành lý 25 kg: 760.000

Gói hành lý 30 kg: 1.000.000

Gói hành lý 35 kg: 1.200.000

Gói hành lý 40 kg: 1.375.000

Gía hành lý mua tại sân bay: Gói hành lý 20 kg: 735.000

Gía hành lý quá cước: 315.000/kg

Comments

Trả lời