Rút hồ sơ gốc ô tô gồm có gì

Hồ sơ để thực hiện thủ tục của dịch vụ rút hồ sơ gốc ô tô? Thủ tục đăng ký xe khi xe mất hồ sơ gốc? Trình tựdịch vụ rút hồ sơ gốc ô tô ? Có được ủy quyền cho người khác rút hồ sơ gốc xe máy?

Hồ sơ để thực hiện thủ tục dịch vụ rút hồ sơ gốc ô tô

Khi thực hiện việc dịch vụ rút hồ sơ gốc ô tô thì cá nhân tổ chức cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau để hồ sơ đảm bảo đầy đủ và hợp lệ:

Một số thông tin Làm thế nào để biết biển số xe có hợp phong thủy bạn nên lưu ý?

– Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho bán xe có xác nhận công chứng của văn phòng công chứng hoặc xác nhận chứng thực của ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn theo đúng quy định của pháp luật.

– Hai tờ giấy khai sang tên, di chuyển xe có dán bản cà số máy, số khung của phương tiện chuyển nhượng.

– Giấy chứng nhận đăng ký xe bản gốc; nếu là xe ô tô thì phải kèm theo giấy đăng kiểm xe là bản gốc.

– Giấy tờ nhân thân của người yêu cầu rút hồ sơ gốc.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *