Nếu muốn đến du lịch Ninh Bình, chắc phải tốn 2,3 ngày bạn mới có thể đi hết những điểm du lịch nổi tiếng. Vì thời gian có hạn nên mình chỉ có thời gian 1 ngày khám phá du lịch. Tuy nhiên vì thích đi nên cũng tham lam đi nhiều nơi trong 1