Làng bích họa 3D Gành Yến Quảng Ngãi nằm tại Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi với chủ đề “Cảm xúc và tuổi trẻ”. Không chỉ là những bức tranh vẽ 3D, các tác phẩm này về đêm còn phát sáng bởi sự cộng hưởng của ánh sáng. Làng bích họa 3D phát sáng trong