Hàng năm cứ đến độ tháng 9, 10 là thời điểm mưa to, lũ lụt tại Việt Nam. Nhưng ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân lại có một cách gọi khác dành cho hiện tượng này: “mùa nước nổi“. Bởi không như những tác hại do lũ lụt, “mùa lũ” ở đây mang