Nếu bạn nào đã check in tại nấc thang lên thiên đường, bạn sẽ hiểu được cảm giác phải xếp hàng dài chờ tới lượt chụp ảnh. Mặc dù không thu vé tham quan, nhưng bạn bắt buộc phải mua một phần nước uống mới có thể xuống chụp ảnh với nấc thang lên thiên