Nếu trước đây để mua vé tàu lửa, bạn phải đến ga tàu tại địa phương để mua trực tiếp. Nhưng hiện nay, ngành đường sắt Việt Nam đã phát triển hơn rất nhiều, bạn đã có thể mua vé tàu tại nhà mà không cần phải đi đâu cả. Bài viết sau đây Góc