Hành trình đu dây mạo hiểm (Rope Course) là một hoạt động trải nghiệm mang tính thử thách cả về tâm lý và thể lực. Trò chơi nhằm xây dựng kỹ năng làm việc nhóm cũng như phát triển kỹ năng cá nhân. Hành trình trên cao Hành trình đu dây mạo hiểm được chia làm